Loading...

Начало

Начало2019-11-20T12:09:02+02:00

Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ – ECO WOMAN

ноември 20, 2019|

На 19.11.2019, Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за стартиране на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните [...]

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ – ECO WOMAN

ноември 13, 2019|

На 19.11.2019, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за стартиране на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси [...]

ВИЕ СТЕ ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ – ECO WOMAN В ОДРИН, ТУРЦИЯ

октомври 30, 2019|

Търговско – Промишлена Палата Одрин ще проведе пресконференция за стартиране на проект „ECO WOMAN - инициативи за управление на [...]

ПЪРВА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА МЕЖДУ ЕКИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА „ ECO WOMAN” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

октомври 29, 2019|

В периода 28-29.08.2019 се проведе първата координационна среща между експертите от двете партньорски организации, които ще работят по управлението [...]

“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА” ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ ECO WOMAN” ПО ПРОГРАМАТА INTERREG-ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ КАТО ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

октомври 29, 2019|

На 23.07.2019, в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството- София, се състоя официалната церемония по сключването на договори по [...]

Публикации

МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ

октомври 29, 2019|Categories: Публикации|

Замърсяването на почвите с органични и неорганични замърсители е съществен проблем в индустриалните райони. Освен промишленото замърсяване, редица естествено [...]

КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЯ И ЗАЩО Е ВАЖНА

октомври 29, 2019|Categories: Публикации|

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката [...]

Този уеб-сайт е изготвен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Евроклуб Жена и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата