Търговско – Промишлена Палата Одрин ще проведе пресконференция за стартиране на проект „ECO WOMAN – инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“, който се реализира в партньорство с ЕВРОКЛУБ ЖЕНА по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. за подобряване туризма на нашата провинция и увеличаване на добавената стойност на туризма.

 Проектът се реализира по Приоритетна ОС 1 „Околна среда“, с цел ,,Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район‘‘ по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г./ CCI: 2014TC1615CB005.

В рамките на проекта, освен дейностите, които ще се провеждат за популяризиране на проекта, ще се организират и обучения и конференции за биологични продукти и фактори на околната среда и ще се провеждат изложби за екологични продукти и в двете страни.

Бихме искали да ви информираме, че един представител от вашата институция е поканен да присъства на пресконференцията, със закуска, на 7 ноември 2019 г. от 10:00 часа в ресторант Lalezar/Лалезар.

За информация и потвърждение: Нурай Пехливан – Тел: 0090 284 2251014-131 / E-mail: nyilmaz@etso.org.tr