Докато изследванията върху намаляването на емисиите на парниковите газове се набира скорост с всеки изминал ден, трябва да се отбележа, че значението на „залесяването“ при тези методи е в център на тези изследванията. По такъв начин, че; според научните изследвания, в рамките на собствената си структура държи въглеродния двуокис, която се произвежда от растенията чрез фотосинтеза, и осигурява, че се задържа като го преобразувате в органични вещества чрез химични реакции. От друга страна, горите са растителни общности, които направят голямо потребление въглероден диоксид сред растителните видове. По тази причина, това е констатация, която учените са съгласна върху нея, че залесяването е един от най-ефективните методи за забавяне на разрушителния ефект на емисиите на парникови газове върху живи и неживи активи. В обобщение, докато че залесяване е станало очевидно като един от ефективните методи за намаляване на въглеродните емисии, то набира стойност като най-ефективното средство за борба да направи повторно систематизиране на променящия се баланс на природата.

Политики на ЕС относно парниковите газове:

Различни инициативи на ЕС целят намаляване на емисиите на парникови газове. Европейският съюз прие целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. с 20% под нивата от 1990 г., след като постигна целите си в рамките на Протокола от Киото между 2008-2012 г. За постигането на тази цел, която е една от основните цели в рамките на стратегията „Европа 2020“, е определена ограничение на ниво системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), а за емисиите, които не са обхванати от СТЕ, са определени в Решението за споделяне на усилията поотделно за целите на всяка страна.

Като един част от рамката на политиката в областта на климата и енергетиката, ЕС се ангажира  да намали емисиите на земите на ЕС с поне 40% под нивата през 1990 г.  до 2030 г. Това е обвързваща цел. Целта на Европейския енергиен съюз в Европа, който има за цел да доставя безопасна, икономическа и благоприятна за климата енергия, е същата.

Източник:

https://www.egeorman.org.tr/

https://www.eea.europa.eu/