В периода 04-05.11.2020 г. се проведе финална международна конференция по проекта Eco Woman в Ямбол,България на тема „Важното значение на биологичните продукти“, включваща семинарна и дискусионна част и организирани посещения на место в региона на Ямбол, добри примери за опазването на околната среда. Събитието бе организирано и координирано от Евроклуб Жена, водещ партньор от България по проекта “EcoWoman”.

Международното събитие включи в първия ден от програмата си, семинарна част, в която участие взе Турска делегация от 22 участници, ръководена от партньора по проекта от Турция- Търговска палата Одрин. От региона на Ямбол, участие взеха и около 30 участници, които са ангажирани или проявяват интерес към екологията, здравословния начин на живот и опазването на околната среда. Лекционната част на събитието даде възможност за дискусия и обмен на добри практики, в областта на екологичното производство, както и по темата за опазването на околната среда, чрез намаляване вредното влияние на човешката дейност. Представено бе и развитието и тенденциите в био производството в  България и в региона на Ямбол. През втория ден от програмата, в преди обедната част на деня, събитието продължи отново със семинарна част, която акцентира върху етикетиране, опаковане и брандиране на био-продукти и сертифицирането им. Участниците се включиха активно в дискусионния панел, представяйки информация за контрола върху био продуктите, сравнявайки изискванията в една Европейска и една не-Европейска държава.

В следобедната част на дена, Евроклуб Жена, организира две посещения на място за турската делегация – едното до организация занимаваща се с рециклиране на отпадък, а другото до посетителки център в местността Бакаджик, който е създаден с цел съхраняване на природата и природните ресурси в област Ямбол.

Представителите от България и Турция завършиха последното международното събитие с голямо удоволетворение относно предоставената възможност за работа, обмяна на информация, добри практики и посещения на място, всичко свързано с опазването на околната среда, чрез екологично и натурално производство на хранителни продукти, които да щадят природата.

Проектът е към своя край, но организациите партньори обещаха, че ще продължат да работят по темата на проекта и да подкрепят различни инициативи, промотиращи опазването на околната среда.