„ЕКОЛОГИЯ НА ВЪЗДУХА, ВОДАТА И ПОЧВАТА – ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА „

 ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ще проведе обучение  на тема „ЕКОЛОГИЯ НА ВЪЗДУХА, ВОДАТА И ПОЧВАТА – ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА“, в рамките на изпълнение на проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот “ ; № CB005.2.12.079 финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът цели да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

Обучението ще се проведе в рамките на 30 учебни часа, 5 дни, по 6 учебни часа на ден, в обучителна зала в центъра на град Ямбол. Индикативна начална дата на обучението е 29.06.2020.

Предвидено е в обучението да се включат безплатно до 20 участника. Включването в курса на желаещи ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 20 места.

Програма на обучението и заявление за участие, може да намерите тук и да подадете в офиса на Евроклуб жена – Ямбол 8600, ул. Раковски 1 или на email: eu_woman@abv.bg от 02.06.2020 до 24.06.2020, включително, от 8,30 до 17.30, всеки работен ден.

Лектор-преподавател ще бъде г-жа Мариана Вълева- бакалавър Екология и опазване на околната среда /Тракийски университет- Стара Загора/

В резултат на обучението се очаква да се засили мотивация на хората от трансграничния регион за прилагане на екологично и биологично производство, да се формира ресурс и капацитет, сред хората за съхраняване и управление чистотата на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион, да се подобри капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния регион.

      За повече информация:

      Татяна Балъкчиева- Ръководител на проекта

       Тел. 046/ 66 29 39; Е-mail: eu_woman@abv.bg

        Ямбол 8600, ул. Раковски 1