„ОРГАНИЗИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО И БИОЛОГИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ“

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ще проведе обучение  на тема „Организиране и внедряване на екологично и биологично производство на селскостопански продукти и храни“, в рамките на изпълнение на проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот “ ; № CB005.2.12.079 финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът цели да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

Обучението ще се проведе в рамките на 30 учебни часа, 5 дни, по 6 учебни часа на ден, в обучителна зала в центъра на град Ямбол. Индикативна начална дата на обучението е 24.02.2020.

Предвидено е в обучението да се включат безплатно до 20 човека. Включването в курса на желаещи ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 20 места.

Програма на обучението и заявление за участие, може да намерите тук и да подадете в офиса на Евроклуб жена – Ямбол 8600, ул. Раковски 1 или на email: eu_woman@abv.bg от 05.02.2020 до 19.02.2020, включително, от 8,30 до 17.30, всеки работен ден.

Лектор-преподавател ще бъде г-н Георги Митев- експерт по прилагане на ОСП 2014-2020, биологично земеделие и агроекология.

В резултат на обучението се очаква да се засили мотивация на хората от трансграничния регион за прилагане на екологично и биологично производство, да се формира ресурс и капацитет сред хората за съхраняване и  управление на чистотата на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион, да се подобри капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния регион.

За повече информация:
Татяна Балъкчиева- Ръководител на проекта
тел. 046/ 66 29 39
е-mail: eu_woman@abv.bg
Ямбол 8600, ул. Раковски 1