На 29.06.2020, Евроклуб Жена стартира обучение на тема “ „ЕКОЛОГИЯ НА ВЪЗДУХА, ВОДАТА И ПОЧВАТА – ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА“, в рамките на изпълнение на проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот “;  № CB005.2.12.079, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г. Това е второто предвидено обучение в рамките на проекта. Докато първото обучение бе насочено към биологичното производство, второто обучение ще  бъде насочено към опазването на околната среда, чрез опазване на нейните основни елементи- вода, въздух, почва.

Обучението ще се проведе в рамките на 30 учебни часа, в периода 29.06.2020 – 03.07.2020. Лектор-преподавател е г-жа Мариана Вълева- експерт по Екология. В обучението са включени 20 обучаеми, проявили интерес за участие.

Обучението цели да повиши знанията на участниците в областта на опазването на околната среда – замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и създаване на умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване.