КАКВО Е ЕКОЛОГИЧЕН КОЗМЕТИЧЕН СЕРТИФИКАТ?Козметичните продукти са екологични козметични продукти, чиято формула не съдържа никакви вредни компоненти и всички производствени процеси се проверяват от сертифициращите дружества. Екологичните етикети, дадени на тези продукти, също се наричат ​​екологични козметични сертификати. Стандартите, определени от Европейския съюз, се прилагат в приложенията за екологични сертификати. Сертифициращите дружества, които имат международно право да прилагат тези стандарти, извършват всички необходими одити.

Основната цел на екологичните етикети е да произвеждат естествени продукти, които лесно се рециклират, за да се елиминират продуктите, които застрашават човешкото здраве и опазват околната среда. Особено замърсяването на околната среда и бързото замърсяване на света в резултат на изоставянето на продуктите, които са трудни за рециклиране, наложиха да станат по-съзнателни за природните продукти. Увеличените екологични проблеми като глобалното затопляне, изменението на климата и природните събития предизвикаха в това отношение международната общност. В този смисъл в нашата страна съществуват различни закони, наредби, заявления за сертификати и подобни дейности.

Екологичните козметични сертификационни процедури са доста изчерпателни. За да получи сертификат, съответното дружество трябва да се обърне лично към институцията за сертифициране. Всяка компания, работеща в козметичния сектор, трябва да кандидатства за екологичен козметичен сертификат за своите продукти. Заявлението ще бъде оценено от сертифициращото дружество и ако в резултат на тази предварителна оценка няма проблем, ще бъде подписан договор за екологичен козметичен сертификат. С подписването на договора процесът ще започне.

След сключването на договора ще бъде поискан образец на продукта към свързаната компания. Козметичната компания е длъжна да предостави пробния продукт или продукти на сертифициращата компания. Ще започнат процесите на изследване и анализ на козметиката за проби. Сертифициращата компания ще проведе серия от тестове, анализи и оценки на пробния продукт в подходящи лабораторни условия. Резултатите от тези тестове и анализи също ще бъдат представени на най-горната комисия за одобрение. Върховният съвет ще разгледа резултатите от всички тези тестове и анализи и ще издаде екологичен козметичен сертификат за продуктите, които се считат за подходящи.

Продуктите, които са получили сертификат за екологична козметика, също ще получат екологичен етикет. Продуктът, който получава този етикет, се разбира, че няма вредни компоненти в своята формула. Това е продукт, който застрашава човешкото здраве, не вреди на природните ресурси в етапите на производство и е много лесно да се рециклира в природата. Компанията, която има право да получи сертификата, ще получи всички права за пускане на пазара и използване на продукта. По този начин предимството на пазара ще бъде elinne.

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на Управляващия орган или Националния орган на Програмата.