С новия тип епидемия от коронавирус (covid-19) употребата на изкопаеми горива намалява значително с намаляването на обществения транспорт и използването на лични превозни средства, затварянето на много работни места и скоростта на производство на фабриките. Поради това беше забелязано, че има сериозни подобрения в качеството на въздуха. Поради тази епидемия обаче, макар да изглежда, че има положителен ефект върху околната среда с намаляването на човешкото влиянието върху природата, опасността продължава както за околната среда, така и за човешкото здраве.

Поради епидемия се образуват купища отпадъци от заразени медицински хирургически маски, ръкавици и предпазни материали. Личните предпазни материали за еднократна употреба могат да причинят значителни щети на околната среда. Екологичната група OceansAsia забеляза, че по бреговата линия до островите Соко в Хонконг има медицински хирургически маски. През нашето време замърсяването с пластмаса в моретата е сериозен екологичен проблем. Също така медицинските продукти за еднократна употреба в контакт със заразени пациенти трябва да се третират като медицински отпадъци, за да се предотврати замърсяване, което може да възникне по време на рециклирането. Докато медицинските хирургически маски, използвани от здрави хора, могат да се вземат предвид с битови отпадъци при условия, при които е възможно правилно отделяне, но в случаи като епидемии това разграничаване е много трудно. Изхвърлянето на маски, използвани от хората под карантина у дома, е сериозен предмет. Рискът от замърсяване на медицинските хирургически маски, хвърлени заедно с битовите отпадъци, ще увеличава количеството на отпадъците, както и ще увеличава риска от разпространение на епидемията по време на събирането и изхвърлянето на тези отпадъци.

OSHA (Администрацията за здраве и безопасност при работа) посочва, че работниците и работодателите, работещи в индустрията за управление на отпадъците, трябва да управляват отпадъците, замърсени с 2019-nCoV, също така те управляват други регулирани медицински отпадъци.

Световната здравна организация заявява, че не е сигурен колко дълго вирусът, който причинява COVID-19, ще оцелее на повърхностите, а действа като други коронавируси. Лабораторни проучвания на коронавируси в добре контролирана среда показват, че вирусът може да остане заразен от дни до седмици във вода, замърсена с изпражнение. За отпадните води, пренасяни в канализационните системи, трябва да се осигурят необходимия контрол в добре проектирани и добре управлявани централни пречиствателни станции и да се предотврати предаването на вируса в приемна среда. Ако съществуващите пречиствателни станции за отпадни води не са оптимизирани за отстраняване на вируси, може да се помисли за последен етап на дезинфекция. Трябва да се спазват най-добрите практики за защита на здравето на работниците в пречиствателните станции.

Отчитайки, че коронавирусът не е само здравословен проблем, но и ще покаже влияние върху околната среда, трябва да се вземат необходимите предпазни мерки при управлението на отпадъците и отпадъчните води.

Изворът: http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=101161&tipi=67&sube=10