Новини2020-01-22T11:10:55+02:00
1211, 2020

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ОДРИН ПРОВЕДЕ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ECO WOMAN“

ноември 12, 2020|

На 11.11.2020, Търговско промишлена палата Одрин проведе пресконференция в Одрин, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за бе-зопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по [...]

1111, 2020

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “ ECO WOMAN“

ноември 11, 2020|

На 10.11.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за [...]

611, 2020

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ“ ПО ПРОЕКТ ECO WOMAN /CB005.2.12.079/

ноември 6, 2020|

В периода 04-05.11.2020 г. се проведе финална международна конференция по проекта Eco Woman в Ямбол,България на тема „Важното значение на биологичните продукти“, включваща семинарна и дискусионна част и организирани [...]

511, 2020

ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ОДРИН ВИ КАНИ НА ФИНАЛНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ECO WOMAN“

ноември 5, 2020|

На 11.11.2020, Търговско промишлена палата- Одрин ще проведе пресконференция за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата [...]

511, 2020

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ВИ КАНИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “ECO WOMAN“

ноември 5, 2020|

На 10.11.2020, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично [...]

2010, 2020

ПОКАНА КЪМ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ECOWOMAN“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

октомври 20, 2020|

Евроклуб Жена, Ямбол, в качеството си на водещ партньор, в проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /№ CB005.2.12.079/,финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично [...]

Този уеб-сайт е изготвен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Евроклуб Жена и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата
Go to Top