Дейностите по проекта „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, се реализира в рамките на втората покана за проекти предложения от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция.

В рамките на проекта ECOWOMAN, започна обучението, озаглавено „Организацията и изпълнението на екологично и биологично производство на селскостопански продукти и храни“, организирано  от Търговско – Промишлена Палата Одрин,

Проектът има за цел да формира ресурси и капацитет за насърчаване на екологичното и биологичното земеделие, за да се осигури чист и устойчив природен живот чрез образование, информация, консултации и мотивация сред хората за съхраняване и управление на чистотата  на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион.

В проекта, реализиран с партньорството на Търговско – Промишлена Палата Одрин и Евроклуб Жена; теренни проучвания за екологично земеделие, изложбени организации, прессъобщения и 1-вия модул на обучения за биологично земеделие ще се проведат между 13-17 юли 2020 г. и обучението ще се проведе 30 часа общо, 6 часа на ден в продължение на 5 дни.

В резултат на обучението се очаква засилване мотивацията на хората в трансграничния регион за прилагане на екологично и биологично производство и хората да създадат ресурси и капацитет за съхраняване и управление на чистотата на основните компоненти на хората.

За повече информация:

Гюлиз Елиф Ярдъмджъ (Güliz Elif Yardımcı) – Тел: 0284 2251014/130 – Е-поща: elifersoz@etso.org.tr)