ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, в качеството си на водеща организация по проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /№ CB005.2.12.079/, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г., има удоволствието да покани представители от България, да вземат участие в първото международно събитие по проекта – трансграничен форум в Одрин, Турция „Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и изложение на екологични и натурални продукти от региона на Одрин, Турция.

Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Екология“, специфична цел 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020г. Проектът цели да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИТИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12-13 СЕПТЕМВРИ 2020, В ГРАД ОДРИН, ТУРЦИЯ.

Международната дейност ще включва:

  • Семинарна част – трансграничен форум „Екология и биопродукт“ – представящ информация за състоянието на околната среда в региона на Одрин, Турция и екологичното и натурално чисто производство на продукти от населението и дискусионен панел за обмяна на опит и добри практики на 12.09.2020.
  • Изложение – представящо прозиводители, занимаващи се с натурални и екологични продукти в региона на Одрин, Турция на 13.09.2020.
  • Посещение на място – организирано посещения на производители, примери за добри практики, свързани с опазването на околната среда на 12.09.2020.

Предвидено е в международната инициатива да се включат 40 участника от България, представители на целевата група на проекта, а именно : експерти от областта на проекта, студенти, представители на МСП, фермери, изследователи, природозащитници, експерти от публични институции, имащи отношение към екологията и опзване на околната среда, научни работници от институти и университети, работещи по опaзванe на околната среда, земеделски производители от трансграничния регион на град Ямбол. Разходите за организиран международен транспорт, организирано настаняване и организирано изхранване на представителите от България на 12.09.2020, се покриват от бюджета на проекта.

В международното събитието ще вземат участие и не по-малко от 40 представители на целевата група на проекта от региона на Одрин, Турция. Това ще предостави възможност за обмяна на опит и дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието.

Включването на желаещи от България, в международната инициатива ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 40 участника, чрез подаване на заявление до Евроклуб Жена, Ямбол- водещ партньор по проекта и организатор на делегацията от България.

Програма на събитието и заявление за участие, може да намерите ТУК и да подадете в офиса на Евроклуб Жена – Ямбол 8600, ул. Раковски 1 или на email: eu_woman@abv.bg от 01.09.2020 до 10.09.2020, включително, от 8,30 до 17.30, всеки работен ден.

За повече информация:

      Татяна Балъкчиева- Ръководител на проекта

       Тел. 046/ 66 29 39; Е-mail: eu_woman@abv.bg

       Ямбол 8600, ул. Раковски 1