Евроклуб Жена, Ямбол, в качеството си на водещ партньор, в проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /№ CB005.2.12.079/,финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г.,и домакин на събитието, има удоволствието да покани представители от България, да вземат участие във финалната международна конференция по проекта Важното значение на биологичните продукти“ , в град Ямбол, България.

Международната конференция ще се проведе в периода

 4-5 НОЕМВРИ 2020, в град Ямбол, България.

     Събитието има за цел да представи постигнатите индикатори от реализацията на проекта, анализа от проведеното проучване по проекта, да предостави възможност на представители от двете държави (България и Турция) да дискутират основната тема на проекта, а именно – методи за опазване на околната среда и важното значение на биологичните продукти. На базата на обменения опит по време на събитието, ще бъдат изготвени препоръки към местните и регионални власти, за насърчаване био производството и опазване на околната среда в региона.

  • Семинарна част „Важното значение на биопродуктите“ на 11.2020 и 05.11.2020.
  • Организирани посещения на място – примери за добри практики от региона на Ямбол на 05.11.2020.

Програма на събитието, може да намерите тук.

В международното събитието са поканени да вземат участие представители на целевата група на проекта, от региона на Ямбол, България, а именно: експерти от областта на проекта, студенти, представители на МСП, фермери, изследователи, природозащитници, експерти от публични институции, имащи отношение към екологията и опазване на околната среда, научни работници от институти и университети, работещи по опазване на околната среда, земеделски производители за да имат възможност да дебатират темите на проекта с представителите от региона на Одрин, Турция.

В международната конференция ще се включат и около 40 участници от региона на Одрин, Турция, представители на целевата група на проекта. Това ще предостави възможност за обмяна на опит и дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието.

Партньор по проекта от Турция е Търговско-промишлена палата Одрин. Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Екология“, специфична цел 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020г. Проектът цели да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

       За повече информация:

За България

Татяна Балъкчиева- координатор на проекта за България

Тел. 0035946/ 662939

Е-mail: eu_woman@abv.bg

Ямбол 8600, ул. Раковски 1