ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, в качеството си на водеща организация  по проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /№ CB005.2.12.079/, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г., и домакин на събитието, има удоволствието да покани представители от България, да вземат участие в международно събитие – трансграничен форум в Ямбол, България Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и изложение на екологични и натурални продукти от региона на Ямбол на 01- 02.10.2020.

Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Екология“, специфична цел 1.2: Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020г. Проектът цели да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

 

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИТИЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01- 02 ОКТОМВРИ 2020,
В ГРАД ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ.

Международната дейност ще включва:

  • Семинарна част на 01.10.2020 – трансграничен форум „Екология и биопродукт“   – представящ информация за състоянието на околната среда в региона на Ямбол, България и екологичното и натурално чисто производство на продукти от населението и дискусионен панел за обмяна на опит и добри практики.
  • Изложение на 02.10.2020 – представящо прозиводители, занимаващи се с натурални и екологични продукти от региона на Ямбол, България
  • Посещения на място на 02.10.2020 – организирани посещения при производители, примери за добри практики, свързани с опазването на околната среда и произвеждащи екологични чисти продукти от региона на Ямбол, България.

Програма на събитието, може да намерите тук.

В международното събитието са поканени да вземат участие представители от региона на Ямбол, България, експерти от областта на проекта, студенти, представители на МСП, фермери, изследователи, природозащитници, експерти от публични институции, имащи отношение към екологията и опазване на околната среда, научни работници от институти и университети, работещи по опaзванe на околната среда, земеделски производители. Те ще имат възможност да дебатират темите на проекта с представителите от региона на Одрин, Турция. Това ще предостави възможност за обмяна на опит и дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието. Моля, разгледайте програмата, за детайли по логистиката на събитието, относно участието на българските представители.

В международната инициатива ще вземат участие и заинтересовани участници от Одрин, Турция, делегация от 40 участника, представители на целевата група на проекта, организирани от Търговската палата в Одрин – партньор по проекта от Турция.

      За повече информация:

       За България:

       Евроклуб Жена

      Татяна Балъкчиева- Ръководител на проекта

       Тел. 046/ 66 29 39; Е-mail: eu_woman@abv.bg

       Ямбол 8600, ул. Раковски 1 ( 8:30:17:30)