ПОЛИТИКИ НА ЕС ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УРБАНИЗАЦИЯТА, ТУРЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКО БЮРО ПО ОКОЛНА СРЕДА

СПИСАНИЕ „ОКОЛНА СРЕДА ЗА ЕВРОПЕЙЦИТЕ“

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА

ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИСТЪР ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА ЗАМЪРСИТЕЛИ

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА LIFE+

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ENTERPRISE EUROPE NETWORK- ЯМБОЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ ТУРЦИЯ

ОДРИНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ЕВРОПЕЙСКА БИЗНЕС МРЕЖА КОНСОРЦИУМ ЗАПАДНА МРАМА

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЯ

ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА ТУРЦИЯ

ФОНДАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОПАКОВКИТЕ