В периода 11-12.08.2020 г. се проведе последната координационна среща по проекта „ ECO WOMAN Initiatives for the Management of Natural Resources for a Better Life „/ No CB005.2.12.079 /, в офиса на Одринската търговска палата,  Одрин, Турция.

В два последователни дни, екипа координира напредака на проекта и бе обсъдено детайлно техническото и финансово отчитане на проведените четери обучения. Бе констатирано задоволството на всички участници в обученията, като много добра и полезна практика.

Членовете на екипа координираха и реализацията на последните събития по проекта, които са международни, включвайки участници и от двете проекти страни – България и Турция. Към момента пътуването между България и Турция е забранено/затруднено, но партньорите очакват, в скоро време това да бъде променено.

Календарът на международните дейности е планиран за периода Септември-Октомври 2020. В случай, че обстановката не позволява да бъдат реализирани пътуванията, партньорите ще осигурят алтернативни средства ( online ) за реализиране на дейностите. Повече информация за бъдещите събития, ще бъде публикувана на страницата на проекта.

Партньорите, работиха и върху цялостното финансово и техническо отчитане на проекта и координираха работата си с портала за бенефициенти. Бе обсъден и плана за комуникационни и информационни дейности по проекта и бяха заложени дати за телевизионни и радио предавания, които да разпространят информация за международните събитие.

КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ ECO WOMAN”
КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ ECO WOMAN”