В периода 04-05.03.2020 се проведе поредната координационна среща по проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот “ ; № CB005.2.12.079, в офиса на Евроклуб Жена, в град Ямбол, България.

В рамките на два поредни дни, бе координиран напредъка на проекта и бяха планирани останалите дейности от неговата реализация. В края на април и май 2020 се планират две от международните пътувания, които ще включват по 40 представители от България и 40 от Турция. Планира се края на проекта, да бъде поставен с мащабна международна конференция през юни 2020 в град Ямбол, България. Информация за тези събития, ще бъде публикувана на сайта на проекта.

Екипа за изпълнение на проекта координира своята работо във връзка с техническото и финансово отчита на реализираните дейности до момента и обсъди работата си с порта за бенефициенти.

Към момента, реализацията на дейностите по проекта върви по предварително направения график и се очаква, всичко предвидено в него да бъде осъществено на време.

ПОРЕДНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ ECO WOMAN” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ
ПОРЕДНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ ECO WOMAN” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ