На 19.11.2019, Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за стартиране на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

На пресконференцията присъстваха над 35 представители на местни и регионални медии, заинтересовани страни, организации-партньори и получиха повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времевия график на дейностите и възможности за включване в тях

Водещ партньор по проекта е Евроклуб Жена, България, a партньор от Одрин, Турция е Търговско – промишлена палата Одрин. Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът има за цел да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

Дейностите по проекта са разнообразни, включвайки анкетно-информационно проучване, издаване на информационна брошура, обучения, обмени посещения, създаване на уеб сайт, изработка и разпространение на промоционални материали, международни семинари и конференция.

Повече информация относно предстоящите дейности по проекта, може да намерите на страницата на проекта: https://eco.euwomanbg.com/ или в офиса на Евроклуб Жена ( Ямбол 8600, Раковски 1).

PRESS CONFERENCE FOR THE START OF THE PROJECT ECO WOMAN IN YAMBOL
PRESS CONFERENCE FOR THE START OF THE PROJECT ECO WOMAN IN YAMBOL
PRESS CONFERENCE FOR THE START OF THE PROJECT ECO WOMAN IN YAMBOL
PRESS CONFERENCE FOR THE START OF THE PROJECT ECO WOMAN IN YAMBOL
PRESS CONFERENCE FOR THE START OF THE PROJECT ECO WOMAN IN YAMBOL