Търговско – Промишлена Палата Одрин проведе пресконференция за стартиране на проект „ECO WOMAN – инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“, който се реализира в партньорство с Евроклуб Жена. Изпълнителите на проекта заявиха, че целта на проекта е да се повиши осведомеността за биологичните продукти и да се разшири тяхното производство.

След презентацията, представителите на местни и регионални медии, участващи в пресконференцията, получиха повече информация за въпросите като дейностите по проекта, неговата целевата група и въздействията му.

Приоритетна ОС на проекта, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г., е 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи.

Повече информация относно предстоящите дейности по проекта, може да намерите на страницата на проекта: https://eco.euwomanbg.com/ или в офиса на Търговско – Промишлена Палата Одрин.