Успешно приключи една от основните дейности, в изпълнението на проект ECO WOMAN – инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот (проект № CB005.2.12.079, договор № РД-02-29-174/23.07.2019), а именно – информационно-изследване, което имаше за цел да идентифицира мненията, нагласите, отношенията и интересите на гражданите от двете страни на границата ( България-Турция) по въпросите, свързани със защитата и опазването на основните компоненти на природната среда.

Изследването се реализира в периода ноември 2019-януари 2020. За осъществяването му бе подготвена методология и инструменти (анкетна карта), с подходящи въпроси, които събраха информация, подходяща за анализ и извеждането на пропоръки. В изследването взеха участие 150 представители на трансграничния регион от Ямбол,България и 150 от Одрин,Турция. На база на попълнените въпросните, бе подготвен обстоен анализ, установявайки нуждите, нагласите и капацитета на гражданите живеещи в трансграничния регион, на хората стоящи на ключови позиции по отношение на експлоатацията и опазването на природните ресурси, за прилагане на нови подходи и практики ограничаващи заплахите, породени през последните години от неразумното отношение към природната среда. Анализът от изследването на наличен на български и турски език.

Можете да намерите електронния вариант на Анализа на български език ТУК.

Можете да намерите електронния вариант на Анализа на турски език ТУК.