В периода 12-13.09.2020 г. се проведе първото международно събитие по проекта – трансграничен форум в Одрин, Турция, на тема „Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и изложение на екологични и натурални продукти от региона на Одрин, организирано и координирано от Търговска палата-Одрин, партньор по проекта “EcoWoman”, от турска страна.

Международното събитие включи в първия ден от програмата си, семинарна част, в която се включи Българска делегация от 29 участника, както над 50 представители от Турция. Лекционната част на събитието даде възможност за дискусия и обмен на добри практики, в областта на екологичното производство, както и по темата за опазването на околната среда, чрез намаляване вредното влияние на човешката дейност.

През втория ден от програмата, домакините на събитието – Търговска палата в Одрин ( партньор по проекта), организираха изложение на екологични и натурални продукти от региона, които се произвеждат по натурален и чист начин. Българските участници останаха много впечатлени от изложението, тъй като продуктите бяха представени по атрактивен начин, с кратка презентация, за това как са отгледани/произведени тези продукти, без да се ползват вредни за околната среда препарати и методи. За реализиране на изложението бе използвано презентационно оборудване (щандове и павильони), закупени по проекта.

Межународното събитие приключи с посещение на място и презентация на екологично чистото стопанство на Одринския затвор, което е пример за добра практика. Стопанството на затвора включва около 5 хиляди декара обработваеми площи, както и стотици животни, които се отглеждат за хранителни продукти. Това стопанство е известно, че при отглеждането на всички хранителни продукти, не използва никакви химикали и препарати, а продукцията е екологично чиста, както и елементите на природната среда, около него.

Представителите от България и Турция завършиха международното събитие с голямо удоволетворение относно предоставената възможност за работа, обмяна на информация, добри практики, изложение и посещение на място, всичко свързано с опазването на околната среда, чрез екологично и натурално производство на хранителни продукти, които да щадят природата.