В периода 01-02.10.2020 г. се проведе второто международно събитие по проекта Eco Woman – трансграничен форум в Ямбол,България на тема „Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и изложение на екологични и натурални продукти от региона на Ямбол, организирано и координирано от Евроклуб Жена, водещ партньор от България по проекта “EcoWoman”.

Международното събитие включи в първия ден от програмата си, семинарна част, в която се включи Турска делегация от 40 участника, ръководена от партньора по проекта от Турция- Търговска палата Одрин. От региона на Ямбол, участие взеха и 40 участники, които са ангажирани или проявяват интерес към екологията, здравословния начин на живот и опазването на околната среда. Лекционната част на събитието даде възможност за дискусия и обмен на добри практики, в областта на екологичното производство, както и по темата за опазването на околната среда, чрез намаляване вредното влияние на човешката дейност. Представено бе и развитието и тенденциите в био производството в  България и в региона на Ямбол.

През втория ден от програмата, Евроклуб Жена организира  изложение на екологични и натурални продукти от региона, които се произвеждат по натурален и чист начин, използвайки изложбено оборудване, доставено по проекта.

Представителите на турската делегация останаха много впечатлени от изложението, тъй като продуктите бяха представени по атрактивен начин, с кратка презентация, за това как са отгледани/произведени, без да се ползват вредни за околната среда препарати и методи.

Межународното събитие приключи с посещение на място и презентация на екологично чисти стопанствa в региона на Ямбол- едното за производство на органично масло от лавандула и маточина, а другото – екологично чистa биволскa ферма.

Представителите от България и Турция завършиха международното събитие с голямо удоволетворение относно предоставената възможност за работа, обмяна на информация, добри практики, посещение на изложение и посещение на място, всичко свързано с опазването на околната среда, чрез екологично и натурално производство на хранителни продукти, които да щадят природата.

Последното международно събитие, което ще се проведе в Ямбол, България под формата на заключителна конференция се предвижда за периода 04-06.11.2020. Повече информация за нея, може да се намери на сайта на проекта – https://eco.euwomanbg.com/.