На 23.07.2019, в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството- София, се състоя официалната церемония по сключването на договори по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ще работи в рамките на  12 месеца по проекта „ECO-WOMAN –  Инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ ( No CB005.2.12.079), като водещ партньор от Ямбол, България. Проектът ще бъде реализиран в партньорство с Одринската търговска Палата, Турция. Договорът е по Приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2 подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния регион. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Основната цел на проекта е да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване на качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион чрез обучение и мотивация за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природо-съобразен живот.

Дейностите по проекта са разнообразни, включвайки анкетно-информационно проучване, издаване на информационна брошура, обучения, обмени посещения, създаване на уеб сайт, изработка и разпространение на промоционални материали, международни семинари и конференция. За повече информация относно предстоящите дейности по проекта, следете сайта на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА- https://euwomanbg.com/. Скоро ще стартира и уебсайт по проекта, където, ще може да се намери повече информация за реализацията на проекта, както разнородна информация по темата за опазването на околната реда.