Дейностите по проекта „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, се реализира в рамките на втората покана за проекти предложения от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция.

В рамките на проекта ECOWOMAN се проведен обучение, озаглавено „Организацията и внедряване на екологично и биологично производство на селскостопански продукти и храни“, за представители от региона на Одрин, които имат интерес към  производство на биологична продукция.

В периода 13.07.2020-17.07.2020 г., в рамките на 5 дни и 30 учебни часа, се проведе обучението и се организираха и теренни проучвания в допълнение към теоретичните знания. Участниците получиха своите сертификати в края на обучението.