Търговско-промишлената палата в Одрин е създадена през 1885 г. Оттогава, развиваща се, Одринската палата е една от най-големите и опитни палати, не само в околностите, но и в цялата страна. Основната област на дейност на Палатата е да обслужва своите членове навреме и по най-квалифициран начин. Търговско-промишлената палата в Одрин е с близо 3500 членове – институция лидер, подкрепяща развитието на своите членове, насърчаваща инвестиции в региона, насърчаваща членовете си за търговски дейности.

Търговско-промишлената палата в Одрин, имаща 16 различни професионални групи, обслужва голям мащаб от сектори, включително хранителни продукти и хранително-вкусовата промишленост, търговия, текстил, селско стопанство, туристически компании и т.н.

Търговско-промишлената палата в Одрин е един от най-важните механизми в подкрепа на регионалната търговия и индустрия и до голяма степен оказва влияние върху процеса на вземане на решения на правителството по въпроси, свързани с бизнеса. Одринската ТПП реализира серия от проекти с подкрепата на ЕС, които са изключително подходящи за темата за увеличаване на търговския и икономически потенциал на региона ,за сътрудничество и обмен на добри практики. Одрин ТПП има специален отдел, който обединява жените предприемачи от региона, като има за цел да насърчава и защитава позицията на жените в регионалната икономика. Те са активни жени с много силни позиции в бизнеса и социалната сфера, които биха могли да повлияят чрез своите действия и идеи на големи социални кръгове. През последните години дейностите на Жените в борда бяха насочени в голяма степен към жените, заети в селскостопанския сектор, като в този сектор се акцентира върху природосъобразното производство, биологичното земеделие и производството на чиста и безопасна храна. Съветът за жени предприемачи има финансовия капацитет и човешки ресурси да организира мащабни инициативи и дейности с голям брой участници. Одрин ТПП подкрепя действията им в областта на биологичното производство и опазването на околната среда, като организира много рекламни кампании, семинари и събития, за да покаже и популяризира ползите от биологичното производство. Асоциацията седмично организира голям пазар за техните домашни продукти. Някои от тези продукти са екологични и чисти. Интересът към продуктите е много голям. Стотици хора от трансграничния регион го посещават и купуват продукти. Търговско-промишлената палата в Одрин работи в партньорство с Тракийския университет и училищата по земеделие и екология, които подготвят главно персонал за селското стопанство и селското стопанство.

Одринската ТПП / ETSO / като бизнес организация в региона на Одрин има за цел да подкрепя, насърчава, представлява и защитава икономическите интереси на бизнеса в региона – индустриалци, производители, търговци на дребно, включително работещите в агро бизнес сектор, защита на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси. Като икономическа дейност екологичното и биологичното земеделие се определя като приоритетна дейност в настоящия и бъдещите програмни периоди за регионите, на чиято територия функционира ТПП в Одрин. МСП и институции, работещи в сектора на земеделието, работят с ТПП Одрин, за да участват в изложби, бизнес мисии и B2B срещи, като им предоставят повече бизнес възможности за устойчиво използване и управление на общи природни ресурси. Одрин ТПП има натрупан капацитет в тази област като изпълнител за провеждане на изследвания и обучения по темата за опазване на природата и природните ресурси.