На 28.02.2020, успешно приключи обучение на тема „Организиране и внедряване на екологично и биологично производство на селскостопански продукти и храни“, в рамките на изпълнение на проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот “ ; № CB005.2.12.079, като част от дейности за изграждане на капацитет, предвидени в проекта.

Обучението се проведе в рамките на 30 учебни часа, в периода 24.02.2020 – 28.02.2020, включвайки 20 обучаеми, проявили интерес за участие. В рамките на обучението, бяха представени нови подходи и тенденции в биологичното производство и добри практики. Обучението бе изключително полезно, предоставяйки възможност за дискусии и обсъждане по темата , свързана с биологичното производство, като начин за опазване на околната среда.

В края на месец март 2020, предстои още едно обучение в град Ямбол, което ще бъде на тема екология. Повече информация за начина на записване и програмата на обучението, може да намерите на сайта на проекта.