Имате силата да промените света

Тази година отбелязваме 50 години от първото честване на Денят на Земята.

Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда

Денят на Земята – 22 април, е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над един милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 75 000 партньори в над 190 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота в нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита и опазване  на околната среда.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата и Денис Хейес – изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. В Международния организационен комитет за честването на Деня на Земята, България е представена от Благовест Сендов. Той сформира Национален комитет за Деня на Земята. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда.

На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Днес светът е изправен пред невиждана по своите мащаби екологична катастрофа. Всеки ден ставаме свидетели на опустошителни урагани, които разрушават крайбрежията, наводнения и свлачища, невиждана през годините суша. 2019 година е годината на най- опустошителните пожари в света Пожари бушуваха в Сибир, Амазония, Австралия.. Милиони хектари земя и милиарди животни бяха унищожени от избухналите пожари.

Изменението на климата и последиците от повишаване на температурата представлява най-голямото предизвикателство за бъдещето на човечеството и системите за поддържане на живота, които правят нашия свят обитаем.

Тази година  Деня на Земята ще навърши 50 години. В тази връзка мрежата „Деня на Земята“ стартира кампания за привличане на света към изменението на климата и екологичната грамотност. Климатичната грамотност сега се признава, като двигател на индивидуалните поведенчески промени, изграждане на подкрепа за потребителите на зелена икономика, създаване на екологични технологии и работни места, както и за насърчаване на реформите в политиките на всички нива на управление.

Признавайки важността на екологичното образование на населението на планетата, авторите на Парижкото споразумение за климата поставят образованието по въпросите на климата на първо място и призовават националните правителства да си сътрудничат при предприемането на мерки за подобряване на екологичното образование, обучението и достъпа до информация, свързана с проблемите с климата.

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на  Управляващия орган или Националния орган на Програмата.