About ecoeuwoman

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far ecoeuwoman has created 155 blog entries.

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ОДРИН ПРОВЕДЕ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ECO WOMAN“

На 11.11.2020, Търговско промишлена палата Одрин проведе пресконференция в Одрин, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за бе-зопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по [...]

2020-12-08T17:12:03+02:00ноември 12, 2020|

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “ ECO WOMAN“

На 10.11.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за [...]

2020-11-11T10:26:21+02:00ноември 11, 2020|

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ“ ПО ПРОЕКТ ECO WOMAN /CB005.2.12.079/

В периода 04-05.11.2020 г. се проведе финална международна конференция по проекта Eco Woman в Ямбол,България на тема „Важното значение на биологичните продукти“, включваща семинарна и дискусионна част и организирани [...]

2020-11-11T09:48:55+02:00ноември 6, 2020|

ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ОДРИН ВИ КАНИ НА ФИНАЛНА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ECO WOMAN“

На 11.11.2020, Търговско промишлена палата- Одрин ще проведе пресконференция за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата [...]

2020-12-08T16:43:47+02:00ноември 5, 2020|

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ВИ КАНИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “ECO WOMAN“

На 10.11.2020, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично [...]

2020-12-01T10:11:06+02:00ноември 5, 2020|

ПОКАНА КЪМ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ECOWOMAN“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

Евроклуб Жена, Ямбол, в качеството си на водещ партньор, в проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /№ CB005.2.12.079/,финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично [...]

2020-12-01T11:07:30+02:00октомври 20, 2020|

ПРОЕКТЪТ “ECOWOMAN” РЕАЛИЗИРА ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ „ЕКОЛОГИЯ И БИОПРОДУКТ“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

В периода 01-02.10.2020 г. се проведе второто международно събитие по проекта Eco Woman - трансграничен форум в Ямбол,България на тема „Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и [...]

2020-10-15T14:18:15+03:00октомври 7, 2020|

ПОКАНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ECOWOMAN“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ: ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ „ЕКОЛОГИЯ И БИОПРОДУКТ‘

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, в качеството си на водеща организация  по проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /№ CB005.2.12.079/, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество [...]

2020-12-01T16:39:58+02:00септември 16, 2020|

ПРОЕКТЪТ “ECOWOMAN” РЕАЛИЗИРА ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ В ОДРИН, ТУРЦИЯ

В периода 12-13.09.2020 г. се проведе първото международно събитие по проекта - трансграничен форум в Одрин, Турция, на тема „Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и изложение [...]

2020-09-18T09:58:22+03:00септември 16, 2020|

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ В ПЪРВО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ECOWOMAN В ОДРИН,ТУРЦИЯ: ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ „ЕКОЛОГИЯ И БИОПРОДУКТ‘

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, в качеството си на водеща организация по проект „ECO WOMAN- инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /№ CB005.2.12.079/, финансиран по програмата за трансгранично [...]

2020-12-08T16:24:37+02:00септември 1, 2020|
Този уеб-сайт е изготвен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Евроклуб Жена и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата
Go to Top