11.11.2020 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde finanse edilen „ECO WOMAN – daha iyi bir yaşam için doğal kaynak yönetimi girişimleri“, /No CB005.2.12.079 projesinin snuçlandırılmasına dair Edirne’de basın toplantısı gerçekleştirmiştir.

Basın toplantısına yerel ve bölgesel medya, paydaşlar, ortak kuruluşlardan 30 temsilci katıldı ve proje ve uygulanan tüm proje faaliyetleri, ulaşılan göstergeler ve hedefler hakkında bilgi verildi.

Proje 12.11.2020 tarihinde sona ermektedir ve bu, uygulamasının son olayıdır. Projenin ana yararlanıcısı Euroclub Women, Bulgaristan ve Edirne Türkiye ortağı ise Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Proje, öncelik ekseni 1 “Çevre“, özel hedef 1.2 kapsamında uygulanmaktadır. Proje Sınır ötesi işbirliği programı Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye 2014-2020 kapsamındaki ikinci proje teklif çağrısından olup ortak girişimler yoluyla sınır ötesi bölgede doğanın korunması, sürdürülebilir kullanımı ve ortak doğal kaynakların yönetimi için kapasitenin iyileştirilmesi dahilindedir.

Planlanan proje faaliyetlerinin uygulanması yoluyla proje, doğal kaynakların – hava, su ve toprak – kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili ortak girişimleri başarıyla uygulamaktadır. İnsanlar arasında kaynakların ve kapasitenin oluşumu ile ilgili bir dizi iyi uygulamayı uygulayarak, doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığını korumak ve yönetmek, sınır ötesi bölgede eğitim ve motivasyonla, ekolojik ve organik üretimi gerçekleştirmek, sağlamak güvenli ve çevre dostu yaşam sağlamayı teşvik etmektedir.

Çok çeşitli proje faaliyetleri gerçekleştirilmiştir –  sınır ötesi bölgeden 300 kişinin görüşlerini özetleyen bir anket, bir bilgilendirme broşürünün yayınlanması, 80 kişiyi içeren eğitimler, bölgeden 200’ün üzerinde temsilciyi içeren ziyaret değişimleri, proje web sitesi, geliştirme ve promosyon malzemelerinin dağıtımı dahildir. Uygulanan tüm bu faaliyetler, sınır ötesi bölgedeki genel halkın yaşadıkları ve çalıştıkları çevrenin korunmasına yönelik önlemleri tartışmaya ve çalışmaya teşvik etti ve ilgisini uyandırmıştır.

Uygulanan proje faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi proje internet sitesinde bulunabilir: https://eco.euwomanbg.com/ veya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ofisinde ( I. Murat Mah Talatpaşa Cad No 80)