11.11.2020 tarihinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde finanse edilen „ECO WOMAN – Daha İyi Bir Yaşam İçin Doğal Kaynak Yönetimi Girişimleri“, /No CB005.2.12.079/ projenin sona ermesiyle ilgili bir basin toplantısı düzenleyecektir.

BASIN TOPLANTISI SAAT 12:00’DE YAPILACAKTIR 11 KASIM 2020 /ÇARŞAMBA/ LALEZAR TOPLANTI SALONU, KARAAĞAÇ MEVKİİ,

Proje partneri Türkiye, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’dır.Bulgaristan Cumhuriyeti, EuroClup Women ise lider. Proje öncelik ekseni 1 „Çevre“, özel hedef 1.2. Doğa koruma kapasitesinin iyileştirilmesi, sınır ötesi alanda ortak doğal kaynakların ortak girişimler yoluyla sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi kapsamında Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde sınır ötesi işbirliği girişimleri İkinci teklif çağrısı dahilinde yürütülmektedir.

Projenin hedefi, eğitim ve motivasyon ile güvenli ve çevre dostu bir yaşam sağlamak için ekolojik ve organik üretim uygulayarak, insan kaynakları oluşumu ve kapasite geliştirme ile ilgili bir dizi iyi uygulama yaparak sınır ötesi bölgede doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığını korumak ve yönetmek için sınır ötesi bölgesinde doğal kaynakların – hava, su ve toprak, kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili ortak girişimlerde bulunmayı hedeflemekteydi.

Basın toplantısı, proje ve planlanan tüm proje faaliyetleri, etkinlik takvimi ve bunlara katılma fırsatları hakkında daha fazla bilgi vermek için, tüm yerel ve bölgesel medyaya ve ilgili taraflara yöneliktir.

Bilgi ve onay için: Tel. 0090 284 225 10 14, e-mail: elifersoz@etso.org.tr