Edirne  Ticaret ve Sanayi Odası 1885 yılında kurulmuştur. O zamandan beri, gelişmekte olan ETSO, yalnızca bölgede değil tüm ülkede en büyük ve en deneyimli odalardan biri olmuştur.  Oda’nın ana faaliyet alanı, üyelerine zamanında ve nitelikli bir şekilde hizmet etmektir. Edirne  Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaklaşık 3500 üyesi bulunmaktadır –  üyelerinin gelişimini destekleyen, bölgedeki yatırımları teşvik eden, üyelerini ticari faaliyetlere teşvik eden lider bir kurumdur.

Edirne  Ticaret ve Sanayi Odası 16 farklı meslek grubu ile sektörler arasında geniş bir ölçekte hizmet vermektedir, gıda maddeleri ve gıda endüstrisi dahil, ticaret, tekstil, tarım, seyahat şirketleri vb.

Edirne  Ticaret ve Sanayi Odası bölgesel ticaret ve sanayiyi desteklemede en önemli mekanizmalardan biridir ve büyük ölçüde hükümetin işle ilgili konularda karar vermesini etkilemektedir.  ETSO şbirliği ve iyi uygulamaların değişimi için bölgenin ticari ve ekonomik potansiyelini arttırma konusuna son derece uygun olan AB destekli bir dizi proje uygulamaktadır. Edirne  Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölgedeki kadın girişimcileri bölgesel ekonomideki konumlarını teşvik etmek ve savunmak amacıyla bir araya getiren özel bir birimi bulunmaktadır.  İş dünyasında ve sosyal alanlarda çok güçlü pozisyonlara sahip aktif kadınlardır ve eylem ve fikirleri ile büyük sosyal çevrelere etki edebilirler. Son yıllarda, Kadınların Kuruldaki faaliyetleri büyük ölçüde tarım sektöründe çalışan kadınlara odaklanmış, bu sektör çevre dostu üretim, organik tarım ve temiz ve güvenli gıda üretimine odaklanmıştır. Kadın Girişimciler Konseyi, çok sayıda katılımcı ile büyük ölçekli girişimler ve etkinlikler düzenlemek için finansal kapasiteye ve insan kaynağına sahiptir. ETSO kadınların organik üretimin yararlarını göstermek ve tanıtmak için birçok reklam kampanyası, seminer ve etkinlik düzenleyerek organik üretim ve çevre koruma alanındaki eylemlerini desteklemektedir. Dernek, haftalık olarak ev yapımı ürünleri için büyük bir pazar organize etmektedir. Bu ürünlerden bazıları çevre dostu ve temiz. Ürünlere ilgi çok yüksektir. Sınır ötesi bölgeden yüzlerce kişi ziyaret ediyor ve ürünler alıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, ağırlıklı olarak tarım için personel yetiştiren Trakya Üniversitesi ve Ziraat ve Ekoloji Okulları ile ortak çalışmaktadır.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası / ETSO / Edirne bölgesindeki bir işletme kuruluşu olarak, bölgedeki işletmelerin – sanayici, üretici, perakendeciler, tarımsal iş sektöründe çalışanlar, doğanın korunması, sürdürülebilir kullanım ve ortak doğal kaynakların yönetimi –  ekonomik çıkarlarını desteklemek, tanıtmak, temsil etmek ve korumayı hedeflemektedir. Ekonomik bir faaliyet olarak ekolojik ve organik tarım, Edirne’deki TSO’nın faaliyet gösterdiği bölgeler için mevcut ve gelecekteki programlama dönemlerinde öncelikli bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ve kurumlar, ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi için daha fazla iş fırsatı sunan, sergilere, ticari görevlere ve B2B toplantılarına katılmak üzere ETSO ile birlikte çalışmaktadırlar. ETSO bu alanda, doğanın korunması ve doğal kaynaklar konusunda araştırma ve eğitim yapmak için bir uygulayıcı olarak kapasite biriktirmiştir.