EUROKULÜB KADIN, Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde finanse edilen „ECO WOMAN – daha iyi bir yaşam için doğal kaynak yönetimi girişimleri“ /No CB005.2.12.079/ projesinde lider organizasyon olarak, Bulgaristan temsilcilerini projenin ilk uluslararası etkinliğine – Türkiye Edirne’de gerçekleştirilecek olan  seminer ve tartışma bölümü ile bölgeden çevre ve doğal ürünler sergisi de dahil olmak üzere “Ekoloji ve Organik ürün”  sınır ötesi forumunda yer almaya davet etmekten mutluluk duyar.

Proje öncelik ekseni 1 „Çevre“, özel hedef 1.2. Doğa koruma kapasitesinin iyileştirilmesi, sınır ötesi alanda ortak doğal kaynakların ortak girişimler yoluyla sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi kapsamında Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Projenin amacı, güvenli ve çevre dostu bir yaşam sağlamak için biyolojik ve organik üretimi uygulamaya yönelik eğitim ve motivasyon yoluyla, sınır ötesi bölgedeki doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığını korumak ve yönetmek için insanlar arasında kaynakların ve kapasitelerin oluşumu ile ilgili bir dizi iyi uygulamaların uygulanmasıyla sınır ötesi bölgedeki hava, su ve toprak gibi doğal kaynakların kalitesinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili ortak girişimlerde bulunmayı ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

ULUSLARARASI ETKİNLİK EDİRNE, TÜRKİYE’DE 12-13 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Uluslararası etkinliğin içeriği:

  • Seminer bölümü – “Ekoloji ve Organik ürün” sınır ötesi forumu – Türkiye, Edirne bölgesindeki çevrenin durumu ve nüfus tarafından ekolojik ve doğal olarak temiz ürün üretimi hakkında bilgi sunmak. Seminer bölümü ayrıca 12.09.2020 tarihinde deneyim alışverişi ve iyi uygulamalar için bir tartışma paneli içerecektir.
  • 13.09.2020 tarihinde Sergi – Türkiye, Edirne bölgesindeki doğal ve ekolojik ürünlerle ilgilenen üreticilerin tanıtımı.
  • 12.09.2020 tarihinde Yerinde ziyaret – ekolojik ürün üreten üreticileri yerinde ziyaretler organize edilmiştir, çevrenin korunmasına ilişkin iyi uygulama örnekleri yerinde görmek.

Uluslararası girişime Bulgaristan’dan 40 katılımcının yer alması öngörülüyor, projenin hedef kitlesinin temsilcileri, yani proje alanındaki uzmanlar, öğrenciler, KOBİ temsilcileri, çiftçiler, araştırmacılar, çevreciler, ekoloji ve çevre koruma ile ilgili kamu kurumlarından uzmanlar, çevre koruma konusunda çalışan enstitü ve üniversitelerden araştırmacılar, Yambol’un sınır ötesi bölgesinden tarım üreticileri. 12.09.2020 tarihinde Bulgaristan’dan temsilciler için organize edilen uluslararası ulaşım, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanmaktadır.

Uluslararası etkinliğe, Türkiye’nin Edirne bölgesinden projenin hedef grubundan en az 40 temsilci katılacaktır. Bu, etkinliğe katılan Bulgaristan ve Türkiye’den temsilciler arasında deneyim alışverişi ve görüşmeler için bir fırsat sağlanacaktır.

Uluslararası girişimle ilgilenenlerin dahil edilmesi, proje ana yararalanıcısı olan ve Bulgaristan heyetinin organize eden Eurokulüb Kadın”a başvuru yaparak ve sırayla olacaktır: ilk başvuru yapan ilk katılma hakkına sahip olur, 40 katılımcı kotasına ulaşana kadar.

Etkinlik programı ve katılım başvurusu BURADA bulunabilir ve Eurokulüb Kadın ofisinde bulunabilir – Yambol 8600, Rakovski Sokak No.1 veya eu_woman@abv.bg 01.09.2020 – 10.09.2020 tarihleri arasında hafta içi 8 , 30 ila 17.30 saatleri aralığında başvuru yapılabilir.

Daha fazla bilgi için:
Tatyana Balıkçieva- Proje Yöneticisi
Tel. 046/ 66 29 39;
Е-mail: eu_woman@abv.bg

Yambol 8600, Rakovski 1 Sokak ( 8:30:17:30)