HAVA, SU VE TOPRAK EKOLOJİSİ – YAŞAYAN DOĞA ÜZERİNDEKİ ÖNEM VE ETKİ

 

 EUROKULÜB KADIN  ” HAVA, SU VE TOPRAK EKOLOJİSİ – YAŞAYAN DOĞA ÜZERİNDEKİ ÖNEM VE ETKİSİ ” konulu eğtim düzenlemektedir, eğitim Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde finanse edilen  „ECO WOMAN – daha iyi bir yaşam için doğal kaynak yönetimi girişimleri“ ; No CB005.2.12.079 projesi gerçekleştirme sürecinde yer almaktadır.

Projenin temel amacı, güvenli ve çevre dostu bir yaşam sağlamak için biyolojik ve organik üretimi uygulamaya yönelik eğitim ve motivasyon yoluyla ve sınır ötesi bölgedeki doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığını korumak ve yönetmek için insanlar arasında kaynakların ve kapasitelerin oluşumu ile ilgili bir dizi iyi uygulamaların uygulanmasıyla sınır ötesi bölgedeki hava, su ve toprak gibi doğal kaynakların kalitesinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili ortak girişimlerde bulunmaktır.

Eğitim, 30 akademik saat, 5 gün, günde 6 akademik saat olarak Yambol merkezde bulunan eğitim salonunda gerçekleştirilecektir. Eğitimin başlangıç tarihi 29.06.2020.

Eğitime ücretsiz olarak 20 katılımcı dahil edlmesi öngörülmektedir. Eğitime katılmak isteyen katılımcılar sıraaması şu şekilde olacaktır :  ilk başvuru yapan, ilk katılan şeklinde 20 kişilil kota dolana kadar devam edecektir.

Eğitim programı ve kursa katılım başvuru formunu burada bulabilirsiniz ve  02.06.2020 tarihinden 24.06.2020 tarihine kadar saat 8,30 ila 17,30 saatleri arasında hafta içi hergün Eurokulüb Kadın – Yambol 8600, Rakovski sokak 1 adresine iletebilirsiniz veya email: eu_woman@abv.bg  adresine gönderebilirsiniz.

Eğitmen bayan Mariyana Vıleva olacaktır – Ekoloji ve Çevre Koruma Lisans eğitim görevlisi  /Trakya Üniversitesi – Stara Zagora /

Eğitim sonucunda, sınır ötesi bölgedeki doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığının korunması ve yönetimi için insanlar arasında bir kaynak ve kapasite oluşturmak için ekolojik ve organik üretimin uygulanması, sınır ötesi bölgede ortak doğal kaynakların doğayı koruma, sürdürülebilir kullanım ve yönetim kapasitesini geliştirmek için sınır ötesi bölgeden insanların motivasyonunu arttırması beklenmektedir.

      Daha fazla bilgi için:

      Tatyana Balıkçieva Proje Yöneticisi

       Tel. 046/ 66 29 39; Е-mail: eu_woman@abv.bg

        Yambol 8600, Rakovski sokak 1