10.11.2020 tarihinde Eurokulüb Kadın Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde finanse edilen „ECO WOMAN – daha iyi bir yaşam için doğal kaynak yönetimi girişimleri“, /No CB005.2.12.079/ projenin sona ermesiyle ilgili bir basin toplantısı dğzenleyecektir.

BASIN TOPLANTISI SAAT 11:00’DE YAPILACAKTIR

10 KASIM 2020 /SALI/

KONFERANS SALONU, „DİMİTIR BLAGOEV“ SK. № 1, KAT 1, YAMBOL

Proje ana yararlanıcı organizasyonu Bulgaristan „Eurokulüb KADIN“dır, Turkiye Cumhuriyeti Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ise partner organizasyondur. Proje öncelik ekseni 1 „Çevre“, özel hedef 1.2. Doğa koruma kapasitesinin iyileştirilmesi, sınır ötesi alanda ortak doğal kaynakların ortak girişimler yoluyla sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi kapsamında Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde sınır ötesi işbirliği girişimleri İkinci teklif çağrısı dahilinde yürütülmektedir .

Projenin hedefi, eğitim ve motivasyon ile güvenli ve çevre dostu bir yaşam sağlamak için ekolojik ve organik üretim uygulayarak, insan kaynakları oluşumu ve kapasite geliştirme ile ilgili bir dizi iyi uygulama yaparak sınır ötesi bölgede doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığını korumak ve yönetmek için  sınır ötesi bölgesinde doğal kaynakların – hava, su ve toprak, kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili ortak girişimlerde bulunmayı hedeflemekteydi.

Basın toplantısı, proje ve planlanan tüm proje faaliyetleri, etkinlik takvimi ve bunlara katılma fırsatları hakkında daha fazla bilgi vermek için, tüm yerel ve bölgesel medyaya ve ilgili taraflara yöneliktir.

Bilgi ve onay için: Tel. 046/ 66 29 39, e-mail: eu_woman@abv.bg