23.07.2019 tarihinde Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı – Sofya’da Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı İkinci Teklif Çağrısı çerçevesinde sözleşmelerin imzalanması resmi tören ile gerçekleşmiştir.

“EUROKULÜB KADIN“ 12 ay boyunca „ECO WOMAN – daha iyi bir yaşam için doğal kaynak yönetimi girişimleri“ ( No CB005.2.12.079 konulu projeyi Yambol, Bulgaristan lider organizasyon olarak gerçekleştirecektir. Proje Turkiye Cumhuriyeti, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası partnerliği ile gerçekleştirilecektir. Sözleşme öncelik ekseni 1 „Çevre“, özel hedef 1.2. Doğa koruma kapasitesinin iyileştirilmesi, sınır ötesi alanda ortak doğal kaynakların ortak girişimler yoluyla sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi kapsamında gerçekleştirilmiştir.  Proje Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde finanse edilmektedir.

Projenin temel amacı, güvenli ve çevre dostu bir yaşam sağlamak için biyolojik ve organik üretimi uygulamaya yönelik eğitim ve motivasyon yoluyla ve sınır ötesi bölgedeki doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığını korumak ve yönetmek için insanlar arasında kaynakların ve kapasitelerin oluşumu ile ilgili bir dizi iyi uygulamaların uygulanmasıyla sınır ötesi bölgedeki hava, su ve toprak gibi doğal kaynakların kalitesinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili ortak girişimlerde bulunmaktır.

Çeşitli proje faaliyetleri bulunmaktadır, bilgilendirici anket araştırması, bilgilendirici broşür yayımlanması, eğitim, karşılıklı paylaşım ziyaretleri, web sitesi tasarımı, tanıtım malzemelerinin baskısı ve dağıtımı, uluslararası seminer ve konferanslar.  Yaklaşan proje faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için EUROKULÜB KADIN web sitesine bakınız – https://euwomanbg.com/. Proje uygulaması hakkında ve çevrenin korunmasına ilişkin çeşitli bilgiler gibi daha fazla bilginin bulunabileceği bir proje web sitesi de yakında yayınlanacaktır.

Bu bilgilendirici yayın INTERREG-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde  – CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2 Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleşmektedir.

Bu yayının içeriği tamamen „Eurokulğb Kadın“  sorumluluğundadır  ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Programın Yönetim Otoritesi’nin  görüşlerini yansıtmamaktadır..