EUROKULÜB KADIN, Yambol Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde finanse edilen „ECO WOMAN – daha iyi bir yaşam için doğal kaynak yönetimi girişimleri“ /No CB005.2.12.079/ projesinde lider organizasyon olarak, Bulgaristan temsilcilerini ev sahipliği yaptığı projenin uluslararası etkinliğine  – Bulgaristan Yambol’da gerçekleştirilecek olan projenin son uluslararası konferansına“Organik ürünlerin önemi” – katılmaları için davet etmekten memnuniyet duymaktadır.

ULUSLARARASI ETKİNLİK BULGARİSTAN, YAMBOL’DA 04-05 KASIM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Etkinliğin hedefi, proje uygulamasının elde edilen göstergelerini, proje hakkında yapılan bilgilendirici anket araştırmasının analizini sunmak, her iki ülkeden (Bulgaristan ve Türkiye) temsilcilere projenin ana konusunu tartışma fırsatı sağlamak, yani – çevre koruma yöntemleri ve organik ürünlerin önemi. Etkinlik sırasında paylaşılan deneyimlere dayanarak, bölgede organik üretimi ve çevre korumayı teşvik etmek için yerel ve bölgesel yetkililere önerilerde bulunulacaktır.

  • 11.2020 ve 05.11.2020 tarihlerinde “Organik ürünlerin önemi” seminer bölümü.
  • Organize saha ziyaretleri – 11.2020 tarihinde Yambol bölgesinden iyi uygulama örnekleri.

 

      Etkinliğin programını burada bulabilirsiniz.

Uluslararası etkinliğe, Bulgaristan Yambol‘dan projenin hedef kitlesinin temsilcileri davet edilmiştir – proje uzmanları, üniversite öğrencileri, KOBİ temsilcileri, çiftçiler, araştırmacılar, çevreciler, ekoloji ve çevrenin korunması ile ilgili kamu kurumlarından uzmanlar, çevre koruma konusunda çalışan enstitü ve üniversitelerden araştırmacılar.  Türkiye’nin Edirne bölgesinden temsilcilerle proje konularını tartışma fırsatı bulacaklardır. Bu, etkinliğe katılan Bulgaristan ve Türkiye’den temsilciler arasında deneyim alışverişi ve görüşmeler için bir fırsat sağlayacaktır.

Uluslararası konferansa Türkiye’nin Edirne bölgesinden projenin hedef kitlesinden yaklaşık 40 kişi katılacaktır. Bu, etkinliğe katılan Bulgaristan ve Türkiye’den temsilciler arasında deneyim alışverişi ve görüşmeler için bir fırsat sağlayacaktır. Bulgar temsilcilerin katılımıyla ilgili etkinliğin lojistik detayları için lütfen programa bakınız.

Proje partneri Türkiye’den Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Proje öncelik ekseni 1 „Çevre“, özel hedef 1.2. Doğa koruma kapasitesinin iyileştirilmesi, sınır ötesi alanda ortak doğal kaynakların ortak girişimler yoluyla sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi kapsamında Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı çerçevesinde sınır ötesi işbirliği girişimleri İkinci teklif çağrısı dahilinde yürütülmektedir. Projenin amacı, güvenli ve çevre dostu bir yaşam sağlamak için biyolojik ve organik üretimi uygulamaya yönelik eğitim ve motivasyon yoluyla, sınır ötesi bölgedeki doğal çevrenin ana bileşenlerinin saflığını korumak ve yönetmek için insanlar arasında kaynakların ve kapasitelerin oluşumu ile ilgili bir dizi iyi uygulamaların uygulanmasıyla sınır ötesi bölgedeki hava, su ve toprak gibi doğal kaynakların kalitesinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili ortak girişimlerde bulunmayı ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.     

   Daha fazla bilgi için :

 Bulgaristan için:

Eurokulüb Kadın

Tatyana BalıkçievaProje Yöneticisi

Tel. 046/ 66 29 39; Е-mail: eu_woman@abv.bg

 Yambol 8600, Rakovski 1 Sokak ( 8:30:17:30)